Hrdý slovák

Buďme hrdí, že máme svetový unikát na Slovensku, ktorým je vinohradnícka oblasť Tokaj. Tokaj je geograficky uzavretá vinohradnícka oblasť a zároveň je najmenšia vinárska oblasť nielen v našej krajine, ale aj na celom svete. V Európe je to jedinečné, rovnako ako Chianti v Taliansku alebo vo Francúzsku v Bordeaux. HRDÝ SLOVÁK bráni vinárske dedičstvo Slovákov tým, že šíri „osvetu“ a prináša historické fakty o tejto oblasti.

Málo kto vie, že prvé počiatky pestovania viniča v tejto oblasti sa pripisujú Keltom v období 4.-1. storočia pred našim letopočtom. Neskôr po vpáde Tatárov bola táto oblasť zdevastovaná a vinič tu znovu začali pestovať taliansky vinohradnícky majstri v okolí obce Bara. Práve oni sem doniesli aj kultivár odrody Furmint, ktorú poznáme dnes.

V HRDOM SLOVÁKOVI, sa nájde nejeden z nás, kto si vyberá slovenské produkty a pije slovenské vína, ktoré v posledných rokoch patria k svetovej špičke.

HRDÝ SLOVÁK drží patronát nad kvalitou vína značky 907, ktoré je vyrobené výhradne z vlastného hrozna urodeného na Slovenskej časti Tokaja. Pitím slovenského vína sa tak podporuje Slovenská ekonomika.

ETIKETA stvárňuje naše skutočné vinohrady,
ktoré sú prihlásené do integrovanej ochrany.
Znamená to používanie hlavne prírodných prípravkov
na ochranu viniča.

100 % slovenský výrobok