Kontakty

VÝROBA:

Chateau GRAND BARI s.r.o. I Poštová 8 I 040 01 Košice I Slovenská Republika
IČO: 36 579 581 I DIČ: 2022256764 I IČ DPH: SK2022256764
Telefón: 055/333 79 69 I Mobil: 0948 336 773

EKONOMICKÉ ODDELENIE:

Mgr. Martina Mišutová I Telefón: 0948 336 773 I
E-mail: misutova@grandbari.sk

OBCHOD:

GRAND BARI s.r.o. I Poštová 8 I 040 01 Košice I Slovenská Republika
IČO: 47 186 411 I DIČ: 2023797149 I IČ DPH: SK2023797149
Telefón: 0918 588 108
E-mail: smolko@grandbari.sk

ETIKETA stvárňuje naše skutočné vinohrady,
ktoré sú prihlásené do integrovanej ochrany.
Znamená to používanie hlavne prírodných prípravkov
na ochranu viniča.

100 % slovenský výrobok